Pokoj ( 2-osobowy)               Pokoj ( 3-osobowy)                Apartament

Czerwiec 2012                                   Czerwiec 2012                                 Czerwiec 2012

  PoWt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
22
28
29
30
31
01
02
03
 22
28
29
30
31
01
02
03
 22
28
29
30
31
01
02
03
23
04
05
06
07
08
09
10
 2304
05
06
07
08
09
10
 2304
05
06
07
08
09
10
24
11
12
13
14
15
16
17
 24
11
12
13
14
15
16
17
 24
11
12
13
14
15
16
17
25
18
19
20
21
22
23
24
 25
18
19
20
21
22
23
24
 25
18
19
20
21
22
23
24

Lipiec 2012                                      Lipiec 2012                                      Lipiec 2012

  PoWt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
26
25
26
27
28
29
30
01
 2625
26
27
28
29
30
01
 26
25
26
27
28
29
30
01
2702
03
04
05
06
07
08
 2702
03
04
05
06
07
08
 2702
03
04
05
06
07
08
2809
10
11
12
13
14
15
 2809
10
11
12
13
14
15
 2809
10
11
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
 29
16
17
18
19
20
21
22
 29
16
17
18
19
20
21
22
3023
24
25
26
27
28
29
 3023
24
25
26
27
28
29
 30
23
24
25
26
27
28
29

Sierpien 2012                                    Sierpien 2012                                  Sierpien 2012

 Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
NI
31
30
31
01
02
03
04
05
 31
30
31
01
02
03
04
05
 31
30
31
01
02
03
04
05
32
06
07
08
09
10
11
12
 32
06
07
08
09
10
11
12
 32
06
07
08
09
10
11
12
33
13
14
15
16
17
18
19
 33
13
14
15
16
17
18
19
 33
13
14
15
16
17
18
19
34
20
21
22
23
24
25
26
 34
20
21
22
23
24
25
26
 34
20
21
22
23
24
25
26
35
27
28
29
30
31
01
02
 35
27
28
29
30
31
01
02
 35
27
28
29
30
31
01
02Wrzesien 2012                                   Wrzesien 2012                                   Wrzesien 2012

  PoWt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
  Po
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni
36
03
04
05
06
07
08
09
 36
03
04
05
06
07
08
09
 36
03
04
05
06
07
08
09
37
10
11
12
13
14
15
16
 37
10
11
12
13
14
15
16
 37
10
11
12
13
14
15
16
38
17
18
19
20
21
22
23
 3817
18
19
20
21
22
23
 38
17
18
19
20
21
22
23
39
24
25
26
27
28
29
30
 39
24
25
26
27
28
29
30
 39
24
25
26
27
28
29
30
40
01
02
03
04
05
06
07
 40
01
02
03
04
05
06
07
 40
01
02
03
04
05
06
07Kontakt!...